St Hansveien BRL Sarpsborg

Prosjektert, levert og montert varmepumpe 231 kW med tørrkjøler. Oppgradering og utbedring kollektor med 17 hull. Ombygging av fyrsentral. Vi har også levert web basert automatikk for fyrsentral. Vi eier og drifter anlegget gjennom en sparefinansierings avtale. Varme og varmtvann til 143 leiligheter. Ca 9 500 m². Oppstart 2006