Østfold Fylkeskommune Fredrik II VGS

Levert og montert vamepumpeanlegg 249 kW med ombygging fyrsentral. Kollektor i skolegård med 20 hull a 200m. Vi har også her levert web basert automatikk for fyrsentral. Ca 8 500 m². Drifts og vedlikeholdsavtale. Oppstart 2008.