Borg Havn – rehabilitering

Enøk Systemer AS har høsten 2021 skiftet ut eksisterende ventilasjonsaggregat med et nytt og mer energivennlig aggregat.

Til høyre bilde av nytt aggregat som er klargjort og igangkjørt.

Vi takker for oppdraget.

 

Under vises bildene av at vi heiser ut gammelt aggregat, transporterer det til godkjent deponi og heiser det nye på plass.