Tjenester

Å sikre god forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg er ingen enkel oppgave. Våre teknikere har bred kompetanse innen varme- klima- og ventilasjonsanlegg samt energioppfølging.

Energioppfølging
Det er store summer å spare på å få oversikt over energibruken. Vi kan tilby webbaserte energioppfølgingssystemer som henter data fra forskjellige målere, og som blant annet gir deg energi/temperaturkurver og oversikt over energiforbruket i hele eller deler av et bygg.

Varme / Kjøleanlegg
Vi leverer løsninger innen kjøle- og varmesystemer.

Drift / Vedlikehold
Jevnlig vedlikehold er nødvendig for å for forebygge og opprettholde en god drift og energiøkonomisk styring av de tekniske anleggene. God oppfølging vil forebygge uønsket driftstans og feil drift av anleggene. Med en vedlikeholdsavtale har man forutsigbare drifts- og vedlikeholdskostnader.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på drift- og vedlikeholdsavtale.

Varmepumper
Vi leverer alle størrelser og typer av varmepumper, alt fra boliger til større energisentraler, med vekt på større anlegg.

Ventilasjon
Vi leverer løsninger for ventilasjon og styring av inneklima til de fleste typer bygg. Vi kan bidra med å finne riktig løsning for ditt bygg.