Spar med små grep

Rekordhøye strømpriser – bruk fjernkontrollen varsomt!

Dagens strømpriser har nådd et prisnivå vi aldri har sett maken til. Noen små grep kan heldigvis gi gode utslag på regningen.

Daglig leder Inge Bjerk kommer her med god råd om hvilke enkle grep som kan gjøres for å spare strøm når varmen igjen slås på for høsten! Inge har jobbet med varme- og ventilasjonssystemer siden 1997.

Det er om morgenen, når hele Norge skal stå opp, at forbruket gjerne blir er høyt og prisene stiger.

Rundt 60 prosent av en husstands strømforbruk går med til oppvarming, med noen små justeringer kan du fort spare noen kroner før regningen blir altfor høy.

En grad gjør stor forskjell

I dag har de fleste varmepumpe som primærkilde til oppvarming. Riktig og fornuftig bruk av pumpen kan fort spare deg for noen ekstra kroner nå som strømmen er på sitt dyreste.

Senker du temperaturen med en grad vil det utgjøre en reduksjon på rundt fem prosent av kostnaden som går med til oppvarming.

I rom som du ikke bruker kan det være lurt å senke temperaturen ytterligere. Det er stengt talt ikke nødvendig å fyre så mye i bod og kjellere.

Fokus på eget forbruk

Med høye priser og et stadig stigende strømforbruk må det en generell endring til med våre strøm-vaner.

Ute i Europa har de skrudd av lysene i en menneskealder. Her i Norge har vi lenge vært vant til lave strømpriser, nå som prisene øker tror jeg at det vil bli flere som vil bli mer bevist på sitt eget forbruk.

Det økte forbruket skyldes flere faktorer. Elektrifisering av bilparken og overgang til kun elektrisk oppvarming er to medvirkende årsaker.

Bedre virkningsgrad

Varmepumpen bør få jobbe under jevn drift. Under de kaldeste perioden har det ikke så mye for seg å senke temperaturen om natten.

Går varmepumpen jevnt døgnet rundt vil du totalt få en bedre virkningsgrad.

Hvis du senker temperaturen for lavt om natten vil den jobbe desto mer om morgenen for å opparbeide ønsket temperatur. Det er gjerne i det tidsrommet hvor strømprisen er på sitt høyeste.

Sørg for jevn temperatur

Et annet viktig poeng er riktig bruk av pumpens innstillinger. Pass på at den står på oppvarming nå om vinteren. På fjernkontrollen er du det enklest ved at den er markert med et symbol for sol.

Ikke automodus

Det er mange som har satt varmepumpen i automodus. Da vil pumpen faktisk bruke strøm på å kjøle ned huset om det blir for varmt. Dette er noe som fort kan skje hos dem som fyrer med ved på dagtid.

Du bør ha minst mulig temperatursvingninger.

Du bør justerer i små trinn. Det er ikke god økonomi i å la varmepumpa jobbe på høygir ved at du øker temperaturen med mange grader om gangen. Et knepp opp eller ned er det mest fornuftige!

(Foto: Odd Arne Ruud)