Energimerking av bygg

Vi i Enøk Systemer AS kan hjelpe deg med energimerking av ditt bygg!

Hvilke bygg må ha energimerking?

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler e.l., skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se energiattesten.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Det er eier som har plikten til å energimerke og står ansvarlig for data som er brukt. I ditt oppdrag til energirådgiveren ligger at han/hun skal bruke sitt beste faglige skjønn.

Vi i Enøk Systemer AS kan hjelpe deg med energimerking av ditt bygg!
Ta kontakt med oss via epost post@enoksys.no eller ring Inge på telefon 920 51 009.

Når energimerkingen er gjennomført, får du en energiattest. Den skal legges frem når du selger eller leier ut boligen din. Energiattest som gjelder yrkesbygg over 1000 kvadratmeter, skal til enhver tid henge synlig på egnet sted i bygget.

 

Formål med forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger:

Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut. Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal bidra til at slike anlegg fungerer effektivt og med minimal miljøbelastning.