• Energioppfølging

  Det er store summer å spare på å få oversikt over energibruken. Vi kan tilby webbaserte energioppfølgingssystemer som henter data fra forskjellige målere, og som blant annet gir deg energi/temperaturkurver og oversikt over energiforbruket i hele eller deler av et bygg.

 • Drift/Vedlikehold

  Jevnlig vedlikehold er nødvendig for å for forebygge og opprettholde en god drift og energiøkonomisk styring av de tekniske anleggene. God oppfølging vil forebygge uønsket driftstans og feil drift av anleggene. Med en vedlikeholdsavtale har man forutsigbare drifts- og vedlikeholdskostnader.

 • Ventilasjon

  Vi leverer løsninger for ventilasjon og styringssystemer med behovstilpasset ventilasjon til de fleste typer bygg. Vi kan bidra med å finne riktig løsning i tråd med det til en hver tids gjeldende regelverk og med lavest mulig driftskostnader. Med økende bevissthet rundt energibruk sørger vi for optimalt inneklima.

Referanseprosjekter

 • Statsminister Torps vei 1A – renovering

  Renovering av kontorarealene i Statsminister Torps vei 1A er i full gang, og vi har fått det ærefulle oppdraget fra Sørlie Bygg AS med å levere ventilasjon, varme og kjøling til bygget. Sørlie Bygg AS sitt bygg i Statsminister Torps vei 1A er på 3000m2 og kjennetegnes av effektive arealløsninger, god standard og langsiktige leietakere. […]

 • Borg Havn – rehabilitering

  Enøk Systemer AS har høsten 2021 skiftet ut eksisterende ventilasjonsaggregat med et nytt og mer energivennlig aggregat. Til høyre bilde av nytt aggregat som er klargjort og igangkjørt. Vi takker for oppdraget.   Under vises bildene av at vi heiser ut gammelt aggregat, transporterer det til godkjent deponi og heiser det nye på plass.   […]

 • Sarpsborg kommune – Lande og Varteig skoler

  Sarpsborg kommune vil snart redusere sine energikostnader til oppvarming av Lande og Varteig skole. Vi har sommeren 2021 montert varmepumpeanlegg på begge skolene. De nye varmepumpene bruker propan, som er et naturlig miljøvennlig kuldemedie.

Siste nytt

 • Energimerking av bygg

  Hvilke bygg må ha energimerking? Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter. Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler e.l., skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Kjøper eller leietaker kan kreve å få se […]

 • Spar med små grep

  Rekordhøye strømpriser – bruk fjernkontrollen varsomt! Dagens strømpriser har nådd et prisnivå vi aldri har sett maken til. Noen små grep kan heldigvis gi gode utslag på regningen. Daglig leder Inge Bjerk kommer her med god råd om hvilke enkle grep som kan gjøres for å spare strøm når varmen igjen slås på for høsten! […]

 • Servicepartner for Flexit

  Enøk-Systemer AS er Flexit sin servicepartner i vårt område. Vi bistår med reparasjon, service og filterskift på alle Flexit-anlegg. Ta også kontakt om du ønsker en filteravtale, det vil si å få tilsendt filter regelmessig.